Újabb Filozófia (Racionalizmus és Empirizmus)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

adatok:    Hétfő 10.00-11.30; és Csütörtök 10.00-11.30  
         
annotáció:   A kurzus során a fontosabb racionalista és emirista gondolkodók filozófiájával ismerkedünk meg. 
  A félév során Descartes, Spinoza, Lcoke, Leibniz, Berkeley és Hume filozófiájával ismerkedünk meg, mégpedig előadás és szeminárium jelleggel, vagyis elsőként egy bevezető előadás kerül megtartásra az adott filozófus filozófiai rendszeréről átfogóan és részletekbe menően, majd szemelvényeket olvasunk egyes munkáikból, amiket órán megbeszélünk, vagyis szemináriumi jelleggel rekonstruáljuk és kritizáljuk az olvasott szöveget.
         
Olvasmány: FK Grayling, A.C. (ed.): Filozófiai Kalauz. Bp: Akadémiai Kiadó, 1995.  
    D Descartes, René: Elmélkedések az első filozófiáról.Bp: Atlantisz, 1994.
    S Spinoza, Baruch: Etika. Bp: Osiris, 2001. vagy Bp: Magyar Helikon, 1969 
    Lo Locke, John: Értekezés az emberi értelemről. Bp: Osiris, 2003. vagy Bp: Akadémiai Kiadó, 1979
    Le Leibniz, G.W.: Válogatott írásai. Bp: Európa Könyvkiadó, 1986.  
    B Berkeley, George: Tanulmányok az emberi megismerés alapelveiről és más írások. Bp: L'Harmattan, 2006. vagy Bp: Gondolat, 1985.
    H Hume, David: Tanulmány az emberi értelemről. Bp: Nippon Kiadó, 1995. vagy Bp: Helikon 1973.
tematika:      
1. febr. 04. H Bevezetés/Adminisztráció  
2. febr. 07. CS Általános áttekintés az újkori filozófiáról  
3. febr. 11. H Descrates filozófiája [előadás] FK:480-488.
4. febr. 14. CS Tudásunk eredete -- Descartes: Elmélkedések 2. és 3. elmélkedés D: 33-65.
5. febr. 18. H Tudásunk kritériumai -- Descartes: Elmélkedések 4. elmélkedés + 4. ellenevtés/válasz D: 67-87. & 160-169.
6. febr. 21. CS Test és elme --Descartes: Elmélkedések 6. elmélkedés  D: 89-108.
7. febr. 25. H Spinoza filozófiája [előadás] FK:488-499.
8. febr. 28. CS Szubsztancia -- Spinoza: Etika I. rész 1-14. tétel S: 23-42.
9. márc. 04. H Isten, mint első ok -- Spinoza: Etika I. rész 15-36. tétel S: 42-72.
10. márc. 07. CS Locke filozófiája [előadás]  FK:499-508.
11. márc. 11. H Észlelés -- Locke: Értekezés 2. Könyv VIII. fej. 7-24.§. & 2. Könyv IX. fej. 1-8.§. + 15.§. Lo: 140-149. &150-154. & 157.
13. márc. 18. H Szubsztancia -- Locke: Értekezés 2. Könyv XXIII. fej. Lo: 322-347.
14. márc. 21. CS Tudás -- Locke: Értekezés 4. Könyv IX. fej. & X. fej. & XI. fej. Lo: 699-724.
15. márc. 25. H Leibniz filozófiája [előadás]  FK:526-546.
16. márc. 28. CS Monadológia - Leibniz: Monadológia 1-45.§. Le: 305-316.
17. ápr. 01. H Monadológia - Leibniz: Monadológia 46-90.§. Le: 316-326
18. ápr. 04. CS Berkeley filozófiája [előadás]  FK:546-560.
19. ápr. 15. H Absztrakt ideák --Berkeley: Tanulmány Bevezetés 1-25.§. B: 88-99.
20. ápr. 18. CS Valódi dolgok és más szellemek -- Berkeley: Tanulmány 25-33.§. & 145-156.§. B: 107-109. & 146-150.
21. ápr. 29. H Hume filozófiája [előadás] FK:560-579.
22. máj. 02. CS Az elme tevékenysége -- Hume: Tanulmány 4-5. fejezet  H: 25-54.
23. máj. 06. H Okság és szükségszerűség -- Hume: Tanulmány 7. fejezet H: 58-75.
24. máj. 09. CS Szabadság és szükségszerűség -- Hume: Tanulmány 8. fejezet H: 76-99.
         
teljesítés:      
   - félév végi ZH megírása (50%)
   - referátum tartása a primer szövegekből és aktív órai részvétel (50%)