Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia és Művészetelméleti Intézet
Filozófia Tanszék

 

A filozófia szak(ok) története

Nyomtatóbarát változatPDF változat
 

A Filozófia Szak (Szak) a Pécsi Egyetemen 1993-ban indult azt követően, hogy a Bölcsészettudományi Kar által kiírt országos pályázaton, egy a Kar által felkért nemzetközi bírálóbizottság Boros János tervezetének megvalósítását javasolta. Ez a tervezet azon egyetemek filozófia szakos programjainak elemeit ötvözte, és alkalmazta egy induló szak követelményeihez, amelyeken Boros János az 1980-as években filozófiai tanulmányait folytatta (Université Fribourg [Svájc], College de France [Párizs] és Boston College [USA]). A Szak az 1998/99 akadémiai év lezárásáig ezen tervezet szerint működött, miután Boros János a Filozófia Tanszék akkori vezetőjével, Csizmadia Sándorral 1992-ben azt a megbízást kapta, hogy alapítsa meg és indítsa el a filozófia szakos képzést. A tanterv az évek során változott, ugyanis a szak vezetői figyelembe vették a felsőbb éves filozófia szakos hallgatók javaslatait, valamint újabb külföldi egyetemi tapasztalatainkat (Virgina, New York, Párizs, München és Frankfurt egyetemei). A Szak szerkezetében már a bolognai rendszerre való áttérés előtt megjelent az a kétfokozatú tanulmányi struktúra, amely az Európai Unióban javasolt "bolognai folyamatnak" felel meg, továbbá az az elv, hogy minden teljesítmény (dolgozatok, vizsgák, stb.) igazolása tanegységgel történik.

A 2002/03-as tanévben elindult az önálló Filozófia Doktori Iskola három programmal: Ismeretelmélet és Etika, Kommunikációfilozófia és Társadalomfilozófia. Az iskola sikerességét bizonyítja, hogy a képzés keretében már több PhD fokozattal rendelkező ifjú kutatót és oktatót is kinevelt.

Közben (2006/07-es tanévben) az Európai Uniós integrációs folyamatok elérték a felsőoktatást is, melynek a korábban általában egységes képzési rendszer két lépcsőre bontása [BA / MA] lett az eredménye. Sajnos e folyamat során megszűnt az önálló filozófia alapszak, és jelenleg is a Szabad bölcsészet BA képzés egyik szakirányaként működik a filozófia szakirányú képzés, melyet kiegészít a szintén a Filozófia Tanszék gondozásában oktatott etika szakirány, Mindkét képzést oktatja a Tanszék minor szakként is, azaz a nem szabad bölcsészet szakos hallgatók által felvehető szakként.

2008-ban elindult a mesterképzés is a szakon, mind diszciplináris, mind tanári képzési módban.