A filozófia módszere és története

Nyomtatóbarát változatPDF változat

HÍREK:

  •  A [ppt]-k hyperlinken keresztül érhetők el a tematikából, a Filozófiai eszköztár szövegei pedig az oldal védett mellékleteként bejentkezés után (ez utóbbiak jól jönnek az érveléselméleti teszt megírásához)

 

 

 

 

A filozófia módszere és története

 

       

 

adatok:

Szerda: 8.00-9.30 vagy 10.00-11.30

 

 

       

 

annotáció:

A tantárgy által elsajátításra kínált ismeretanyag két részből tevődik

 

 

 össze: egyrészről magában foglalja a logika és az érveléstechnika alapjait (fo-galmak és működés), ezen felül a sajátosan filozófiai szövegek értelmezéséhez szükséges fogalmi apparátust, másrészről segítséget kíván nyújtani a filozófia-történet legfontosabb gondolati felvetései közötti eligazodáshoz.

 

       

Olvasmány:

Baggini, J., Fosl, P.S. 2010. The Philosophers Toolkit. Oxford, Malden, Wiley-Blackwell [nyersfordításban MeetStreet] [BF]

 

   

Boros G. et al. (szerk.) 2007. Filozófia. Budapest, Akadémiai

 

   

Boros J., Lendvai L. F. 2009. Bevezetés a filozófia történetébe. Budapest, Osiris

 

   

Órai jegyzetek

 

 

   

(egyébként tetszőleges irodalom használható)

 

tematika:

   

 

       

 

1.

 

Bevezetés. Adminisztráció

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Az érvelés eszközei (érvek, dedukció, indukció, definíciók, axiómák, bizonyosság, cáfolatok, gondolatkísérletek, magyarázatok)

[ppt]

 

 

 

[BF 1-2. fej.]

 

3.

 

Az értékelés eszközei (kétértelműség, kétértékűség, falláciák)

[ppt]

 

 

 

[BF 3. fej.]

 

4.

 

A fogalmi megkülönböztetés eszközei (abszolút/relatív, szükszégszerű/kontingens, stb.)

[ppt]

 

 

 

[BF 4. fej.]

 

5.

 

Preszókratikus filozófia (Hérakleitosz és Parmenidész)

[ppt]

 

 

 

 

 

 

6.

 

Platón (a Formák tanáról és a részesülésről)

[ppt]

 

 

 

 

 

 

7.

 

Arisztotelész (okok és hülémorfizmus)

[ppt]

 

 

 

 

 

 

8.

 

Középkor (Szent Tamás az Istenhez vezető 5 útról)

[ppt]

 

 

 

 

 

 

9.

 

Racionalizmus (Descartes a test és lélek reális különbségéről)

[ppt]

 

 

 

 

 

10.

 

Empirizmus (Berkeley immaterializmusa)

[ppt]

 

 

 

 

 

 

11.

 

Empirizmus (Hume a vallásról)

[ppt]

 

 

 

 

 

 

12.

 

Kant (a transzcendentális idealizmusról)

[ppt]

 

 

 

 

 

 

13.

 

Összefoglalás, kérdések

[ppt]

 

 

 

 

 

 

       

 

teljesítés:

   

 

 

 - online (MeetStreet) teszt elvégzése az első 3 óra anyagából szorgalmi időszakban   (30%)

 

 

 - írásbeli teszt a vizsgaidőszakban (70%)