Dr. Pete Krisztián

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pete Krisztián,
egyetemi adjunktus, Ph.D.

Filozófia      PTE-BTK, 2003.
Ph.D.         PTE-BTK, 2009.
petekrisz@gmail.com

 PK

 

Analitikus filozófia, Nyelvfilozófia, Ismeretelmélet, Kommunikációelmélet

A PTE-BTK Filozófia tanszékének egyetemi adjunktusa, fő kutatási területe a nyelvfilozófia, azon belül is a szándékalapú és konvencionális jelentéselméletek.

Legfontosabb publikációk:

  • "A nyelvi kommunikáció alapvető normái" SZÁZADVÉG Új folyam:(66) 51-74. o. 2013
  • „Nyelvi konvenciók a PTC-ben" in: Bajnok Andrea, Korpics Márta, Milován Andrea, Pólya Tamás, Szabó Levente (szerk.) A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók, Budapest: Typotex, 2012: 200-206.
  • „A társadalmi konvenciók természetéről" Információs társadalom 8. évf. 4.sz. 2008. 73-99.
  • „A kommunikáció intézményeiről" P. Szilczl Dórával közösen, in: Horányi Özséb (szerk.) A kommunikáció mint participáció, Budapest: Typotex, 2007: 17-100.
  • "A rekonstrukcióról, a leírásról és a magyarázatról" in: Horányi Özséb (szerk.) A kommunikáció mint participáció, Budapest: Typotex, 2007: 265-275.
  • „Objektivitás és igazság", ProPhilosophia, 2005:4,

Részletes életrajz: [link]

 

KURZUSOK:

2018-2019 tavasz: