Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia és Művészetelméleti Intézet
Filozófia Tanszék

 

Dr. Bertók Rózsa

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Dr. Bertók Rózsa, docens.

rozsa.bertok@gmail.com

 • Tanárképző Főiskola, Pécs, 1978;
 • ELTE Filozófia szak 1986;
 • MBA, PTE, KTK, 1998;
 • Ph.D 2002 PTE, Közgazdaságtudományi Kar.

 

Munkahelyek:

 • POTE 1978-1986-ig;
 • PTE, BTK, Filozófia Tanszék 1986-tól.
Kutatási terület:
 • Etikatörténet, 18. sz.-i angolszász moralisták, gazdaság és erkölcs, Adam Smith, szaketikák: bioetika, pedagógus etika, gazdasági etika; értékek és tolerancia; az etika tanítás módszerei, kísérletek.
Legfontosabb publikációk:
 • Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába: Elméletek, értékek, iskolák, irányzatok. (szerkesztett kötet) Pécs: Virágmandula Kft., 2013.
 • Etikák, identitások, perspektívák: Szemelvények az erkölcselmélet és a kortárs hivatásetikák köréből. (Barcsi Tamással közösen szerkesztett) Pécs: Ethosz Egyesület, 2013.
 • "Az egyén válsága." In. Karikó S. - Szécsi G. (szerk.) Válság és kommunikáció. Budapest: Áron, 2012. 193-202.
 • Esettanulmányok: Esetek/Tanulmányok a nevelés, az orvoslás és a művelődés köréből. (szerkesztett kötet) Pécs: Ethosz Egyesület, 2011.
 • Pedagógusetika. (szerkesztett) Pécs: Ethosz Egyesület. 2009.
 • Etikai elméletek (Bécsi Zsófiával közösen szerkesztett), Pécs: Ethosz Egyesület. 2007.
 • Etikai gyakorlatok ((Bécsi Zsófiával közösen szerkesztett), Pécs: Ethosz Egyesület. 2007.
 • Magánvétkek – közhaszon. Budapest: Haller Media. 2002.
Részletes publikációs lista: [link]