Dr. Bagi Zsolt

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Dr. Bagi Zsolt,
egyetemi adjunktus

Filozófia                                            PTE-BTK, 2001.
Magyar                                              PTE-BTK, 2003.
DEA. Phil. et hist. de la phil.           Paris XII, 2004.
bagizs@gmail.com

 BZs

Esztétika, Fenomenológia, Strukturalizmus, XVII. századi racionalizmus

Jelenlegi kutatások: A kartezianizmus és a képzőművészeti
klasszicizmus összefüggései, A lokalitás filozófiai problémája a
kortárs fenomenológiában és strukturalizmusban

 

Legfontosabb publikációk:

 • Monográfiák:
  • A körülírás. Nádas Péter Emlékiratok könyve, Pécs, Jelenkor, 2005.
  • Az irodalmi nyelv fenomenológiája, Budapest, Balassi, 2006.
  • Helyi arcok, egyetemes tekintetek: Facies localis universi. Miskolc: Szépmesterségek Alapítvány, 2012.
  • Az esztétikai hatalom elmélete, Budapest, Napvilág, 2017.
 • Szakcikkek:
  • "Emancipation of the Body in Spinoza's Political Philosophy": The Affective Intergation, In: Boros Gábor, Szalai Judit, Tóth Olivér István (szerk.) The Concept of Affectivity in Early Modern Philosophy. 293 p. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2017. pp. 207-220.
  • "Különös ész, általános kétely" Világosság 2007/1

Részletes publikációs lista: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10015895