Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia és Művészetelméleti Intézet
Filozófia Tanszék

 

Doktori Védések

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Itt találhatók mind az aktuális, mind pedig a régebbi védések anyagai (dolgozatok és tételek).

Aktuális védések:

 

 • 2019. május 16. Csütörtök 11.30h / PTE KPVK Szántó Kovács János u. 1/b., Földszint

Busku Szilvia -- [dolgozat / tézisek]
A szorongás mint önsorsjavító lehetőség

 

 • 2019. május 17. Péntek 11.00h / PTE KPVK Szántó Kovács János u. 1/b., Földszint

Erdősi-Boda Katinka -- [dolgozat / tézisek]
A wagneri műalkotás, a zenedráma és hermeneutikai, zeneetikai alapjai – A bolygó Hollandi

 

 Régebbi védések:

 

 • 2019. április 12. Péntek 14.00h / PTE KPVK Szántó Kovács János u. 1/b., Földszint

Laki Beáta -- [dolgozat / tézisek]
Az emberi (képesség)fokozás és a transzhumanizmus etikai vonatkozásai

 • 2018. október 9. Kedd 14.00h / PTE BTK Ifjúság útja 6., A épület, Kari Tanácsterem

Bécsi Zsófia -- [dolgozat / tézisek]
John Dewey nevelésfilozófiája

 • 2018. szeptember 19. Szerda 16.00h / PTE BTK Ifjúság útja 6. B129

Mák Kornél -- [dolgozat / tézisek]
Narratíva és történelmi megismerés
A narrativista történetfelfogás filozófiai alapjai

 • 2018. április 12. Csütörtök 11.00h/ PTE BTK Ifjúság útja 6. D425.

Kristina Soókyova -- [dolgozat / tézisek]
Kierkegaard esztétikai-filozófiai programja a kortárs szubjektumkutatás fényében

 •  2017. október 16. hétfő 16.00h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Horváth Péter -- [dolgozat / tézisek]
Egyetértés egyet nem értés

 

 • 2015. december 14. hétfő 13.00h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Tuboly Ádám Tamás -- [dolgozat / tézisek]
Advocatus diaboli - Quine és a modális logika

 • 2014. november 13. csütörtök 11.00h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Farkas Szilárd -- [dolgozat / tézisek]
Søren Kierkegaard magyar recepciója az 1930-as évek végéig

 • 2014. november 13. csütörtök 15.00h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Zóka Péter -- [dolgozat / tézisek]
A "nemzeti filozófiai" tradíció Alexander Bernát életművében - A modern nacionalizmuselméletek és az újkori nyugat-európai bölcselet tükrében

 • 2014. november 13. csütörtök 18.00h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Rippl Dóra -- [dolgozat / tézisek]
Babits Mihály a filozófus költő
Értelmezési kísérlet a filozófia és az irodalom felől

 • 2014. május 8. szerda 10.00h /PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Horváth Nóra -- [dolgozat / tételek]
„A szépség szeretői” – George Santayana és kortársai
A platóni égi Erósz által befolyásolt létezésesztétikák példázatai a 19-20. század fordulójának új-angliai eszmetörténetéből

 • 2014. május 8. szerda 13.00h /PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Makai Péter -- [dolgozat / tételek]
Transzformatív intencionalitás és perszonalista éthosz
Felelősségetikai alapvetés

 • 2013. június 12. szerda 13.00h /PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Hoppál Kál Bulcsu -- [dolgozat / tételek]
Opennes.The Phenomenon of World-openness and God-openness

 • 2013. április 5. péntek 11.00h /PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Kiss-Koczka Éva -- [dolgozat / tételek]
Az erény mestersége. David Hume morálfilozófiájának két olvasata

 • 2012. március 2. péntek 9.00h /PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Sivadó Ákos -- [dolgozat / tételek]
Tanulmányok a megértő társadalomtudomány védelmében

 • 2011. június 8. szerda 10.30h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Barcsi Tamás -- [dolgozat tételek]
Az emberi méltóság filozófiája

 • 2011. május /Berlini Humboldt Egyetem - Filozófia Intézet (Unter den Linden 6. 10099-Berlin, Németország)

Bedő Viktor -- [dolgozat / tételek]
Interaktive Stadtkarten als Instrumente der Erkenntnis
[Interaktív városi térképek mint a megismerés eszközei]

 • 2011. május 6. péntek 11h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Hrubi Attila -- [dolgozat / tételek]
A reflexió alapja
Az alaptétel-filozófia konstellációiban

 • 2010. október 15. péntek 10h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

András Ferenc -- [dolgozat / tételek]
A kommunikációs tér filozófiája

 • 2009. május 21. csütörtök 9h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Héder István -- [dolgozat / tételek]
Contributions to the Philosophy of Linguistic Minorities in Hungary and Canada from the middle of the 19th to the end of the 20th century

 • 2009. május 21. csütörtök 11h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Szolcsányi Tibor -- [dolgozat / tételek]
A feljogosító következtetések logikája

 • 2009. április 28. kedd 15.00h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Pete Krisztián -- [dolgozat / tételek]
Szándékok és konvenciók a nyelvi jelentésben

 • 2009. április 28. kedd 13.00h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Kocsis László -- [dolgozat / tételek]
Az igazságalkotás metafizikája

 • 2009. április 24. péntek 18.30h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Prazsák Gergő -- [dolgozat / tételek]
Az emberiség útja a hordától a virtuális törzsig. Filozófiai antropológiai kísérlet

 • 2009. április 24. péntek 17h / PTE BTK Filozófia Tanszéki Könyvtár

Pápay György -- [dolgozat / tételek]
Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül: Richard Rorty és a politikai filozófia