Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia és Művészetelméleti Intézet
Filozófia Tanszék

 

A Doktori Iskola tagjai

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Iskola vezetője és programvezető

 • Dr. Boros János egyetemi tanár, DSc (T)

(Ismeretelmélet, Etika, Újkori és kortárs filozófia, Kant, Pragmatizmus, Tudományfilozófia, Analitikus filozófia)

Programvezetők:

 • Dr. Weiss János egyetemi tanár, DSc (T)

(Társadalomfilozófia, Esztétika, Etika, Klasszikus német filozófia, Romantika, Frankfurti Iskola, Habermas)

 • Dr. Somos Róbert egyetemi tanár, DSc (T)

(Antik filozófia, A magyar filozófia története)

Témavezetők:

 • Dr. Luigi Tassoni egyetemi tanár, DSc (T)

(Olasz filozófia)

 • Dr. habil. Andrássy György egyetemi tanár, CSc (T)

(Jogfilozófia)

 • Dr. habil. Bretter Zoltán egyetemi docens PhD (T)

(Politikafilozófia, Társadalomfilozófia)

 • Dr. Roland Poellinger (Research fellow, Munich Center for Mathematical Philosopy, Ludwig-Maximilians-Universität Munich) [link]

(Tudományfilozófia/philosophy of science)

 • Dr. Wildmann János egyeteni docens, PhD (T)

(Filozófiatörténet, Vallásfilozófia)

 • Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár, DSc (T)

(Kommunikációfilozófia, Ismeretelmélet, Nyelvfilozófia, Tudatfilozófia)

 • Dr. Philipp Fluri, intézetigazgató, PhD (T)

(Társadalomfilozófia, Politikafilozófia)

 • Dr. habil Orbán Jolán egyetemi docens, CSc (M)

(Etika, Dekonstrukció, Derrida, Irodalomtudomány és Filozófia, Esztétika)

 • Dr. habil Géczi János egyetemi docens, CSc (M)

(Filozófiai antropológia, Etika, Neveléstudomány filozófiája, Művelődéstörténet filozófiája)

 • Prof. Vereczkei Lajos egyetemi tanár, CSc (M)

(Neurofilozófia, Ismeretelmélet, Tudományfilozófia)

Oktatók:

 • Dr. habil. Krajnik József ny. egyetemi docens CSc (O)

(Logika)

 • Dr. Pete Krisztián egyetemi adjunktus (O)

(Nyelvfilozófia, Tudatfilozófia, Kommunikációelmélet)

 • Dr. Kocsis László egyetemi tanársegéd (O)

(Metafizika, Nyelvfilozófia)