Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia és Művészetelméleti Intézet
Filozófia Tanszék

 

Fiatal Filozófusok Konferenciája 7.

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pécsi Tudományegyetem

Filozófia Doktori Iskola

*

Magyar Művészeti Akadémia

Művészeti és Módszertani Kutatóintézet

*

Magyar Tudományos Akadémia

Morál és Tudomány – Lendület Kutatócsoport

 

 

 

Fiatal Filozófusok Konferenciája 7.

 A szabadság jegyében

 
 

Pécsi Tudományegyetem Konferenciaterem

Pécs, Szántó K. J. u. 1.

2019. május 10.

 

 

Pécsi Tudományegyetem, 2019. május 10. (összefoglalók)

 

11.00h-11.10h Megnyitó Boros János egyetemi tanár PTE

 

11.10h-12.30h

Kommunikációfilozófia, nevelésfilozófia, tudományfilozófia

Chair: Szécsi Gábor egyetemi tanár PTE

 

11.10h-11.30h András Ferenc egyetemi docens Pannon Egyetem

Fordítási helyzetek

 

11.30h-11.50h Molnár Blanka PhD hallgató, PTE

Dewey nevelésfilozófiája és a globális nevelés paradigmája

 

11.50h-12.10h Tuboly Ádám PhD, PTE és MTA

Frank, Einstein, Frankenstein: tudományszociológia és logikai empirizmus

 

12.10h-12.30h Diszkusszió

 

 

12.30h-12.40h ***Szünet***

 

 

12.40h-14.00h Könyvbemutató

Chair: Pete Krisztián PhD, egyetemi adjunktus, PTE

A Doktori Iskola volt hallgatóinak, tanárainak az elmúlt években megjelent könyveinek bemutatója.

Szécsi GáborMédia és társadalom az információ korában. Kommunikációfilozófiai adalékok a mediatizáció fogalmához, Budapest, Akadémai Kiadó, 2016.

Szécsi Gábor - Mák KornélTörténet és történelem. A narrativista történelemfilozófia alapjai. Belvedere Kiadó, Szeged, 2019.

Demeter Tamás, David Hume and the Culture of Scottish Newtonianism, Leiden, Brill, 2016.

Demeter Tamás, A társadalom zenei képe, Budapest, Rozsavölgyi, 2017.

Kocsis László, Az igazságalkotás metafizikája, Budapest, L’Harmattan, 2016.

Kocsis László, Az igazság elméletei, Budapest, L’Harmattan, 2018.

Tuboly Ádám, Egység és tolerancia, Budapest, MTA BTK, 2018.

Jordi Cat, Adam Tamas Tuboly (ed.), Neurath Reconsidered. New Sources and Perspectives, Boston Studies in the Philosophy and History of Sciences 336, Cham, Switzerland, Springer, 2019.

Sivadó Ákos, A megértés mestersége, Budapest, MTA BTK 2018.

Rippl Dóra, Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében, Budapest, MMA 2016.

Boros János, Immanuel Kant, Budapest, MTA BTK, 2018.

 

14.00h-15.00h ***Szünet***

 

15.00-16.10h Analitikus filozófia

Chair: Kocsis László PhD,egyetemi adjunktus, PTE

 

15.00h-15.20h Szolcsányi Tibor egyetemi adjunktus, PTE

Az inkonzisztencia argumentatív szerepe

 

15.20h-15.40h Herpai Csaba PhD hallgató, PTE

A reduktív fizikalizmus változatai és viszonyuk a kripkei ellenvetésekhez

 

15.40h-16.00h Kohn Eszter PhD hallgató PTE

Hol végződöm én, és hol kezdődik a figyelem: a szelf határai

 

16.00h-16.10h Diszkusszió

 

16.10h-16.20h ***Szünet***

 

16.20h-17.30h A művészet filozófiája

Chair: Demeter Tamás egyetemi tanár

 

16.20h -16.40h Falusi Márton PhD, MMA MMKI

Az irodalomtörténet-írás posztmodern utáni fordulata. Módszertani számvetés

 

16.40h-17.00h Zuh Deodáth PhD, Dr. habil, MTA Lendület Kutatócsoport, MMA ösztöndíj

Megoldások problémák nélkül. A film médiuspecifikus megközelítése és annak kritikusai

 

16.00h-17.20h Windhager Ákos PhD, MMA MMKI

Miért nem értjük Kodály szimfóniáját? - A megszakított hagyomány esete

 

17.20h-17.30h Diszkusszió

 

17.30h-17.40h ***Szünet***

 

17.40h- Etika, Filozófiai antropológia

Chair: Rippl Dóra PhD,egyetemi adjunktus

 

17.40h-18.00h Arató Réka PhD hallgató, PTE

Jog, erkölcs és színház

 

18.00h-18.20h Belovai György PhD hallgató, PTE

Amiről feltétlen kell beszélnünk – a vendégszeretet mint Jacques Derrida kései filozófiájának „központi” eleme

 

18.20h-18.40h Szanyi Norbert PhD hallgató, PTE

A reményteljes ember

 

18.40h-18.50h Diszkusszió, zárszó

 

19.00h Vacsora, Paulus étterem, Pécs, Ifjúság u. 6.

 

Szervezés

Boros János egyetemi tanár, borosjanos54@gmail.com

Demeter Tamás egyetemi tanár, tsd2333@gmail.com

Kocsis László egyetemi adjunktus, PhD, kocsis.laszlo@gmail.com

Pete Krisztián egyetemi adjunktus, PhD, petekrisz@gmail.com

Dergez-Rippl Dóra, egyetemi adjunktus, PhD, ripdor@gmail.com

Schmieder Réka titkárságvezető, schmieder.reka@pte.hu