Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia és Művészetelméleti Intézet
Filozófia Tanszék

 

Dr. Zuh Deodáth

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Dr. Zuh Deodáth,
egyetemi tanársegéd

PhD 2010            ELTE, Budapest
PhD 2011            BBTE/UBB Kolozsvár/Cluj
deodath.zuh@googlemail.com

 

A XIX-XX. századforduló német filozófiája, fenomenológia, Edmund Husserl ismeretfilozófiája, klasszikus német filozófia, a filozófia története Magyarországon és Erdélyben

Tanulmányutak:
2006/07: Bergische Universität Wuppertal
2010/11: Husserl-Archiv der Universität zu Köln

Legfontosabb publikációk:

Könyvek:

  • A kontinentális filozófia kezdetei - Esettanulmány a korai Edmund Husserlről. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság. 2013.
  • Kortársunk, Husserl: Tanulmányok a 150 éves Edmund Husserl filozófiájáról. (Szerkesztés Varga Péter Andrással közösen) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013.
  • Az új Husserl. Szemelvények az életmű ismeretlen fejezeteiből. Varga Péter Andrással közösen. Előszó, fordítások, bevezetők, mellékletek. L'Harmattan, Budapest, 2011.
  • Hussel és a Logikai vizsgálódások - Ismeretfilozófi és fenomenológiai filozófia. Varga Péter Andrással közösen. Előszó, fordítások, bevezetők, mellékletek Budapest: L'Harmattan. 2009.
  • Max Scheler: A filozófia lényegéről - fordítás, jegyzetek és utószó. Szent István Társulat, Budapest, 2008. A fordítást az eredetivel egybevetette és a kötetet szerkesztette: Mezei Balázs.

Tanulmányok:

  • „Hogyan került Husserl Halléba? Tudomány és tudományszervezés", in: Világosság 2009/tél., 60-76.
  • „Wogegen wandte sich Husserl 1891? Ein Beitrag zur neueren Rezeption des Verhältnisses von Husserl und Frege", in: Husserl Studies DOI 1007/s10743-011-9100-3. [http://www.springerlink.com/content/u02277149827305k/]
  • „Sartre és Merleau-Ponty szakítása" (másodközlés) in: Ullmann Tamás-Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. L'Harmattan, Budapest, 2011.

Publikációs jegyzék: [link]