Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia és Művészetelméleti Intézet
Filozófia Tanszék

 

Dr. Boros János - Publikációs jegyzék

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Dr. Boros János igazgató, az MTA doktora
PTE BTK
Borosjanos@t-online.hu

 

 

Publikált munkák jegyzéke/List of publications
(Valamennyi publikáció/All publications)

 

Pécs, 2012. július 26.

 

 

Honlap

 

http://http://filozofia.btk.pte.hu/hu/tartalom/dr_boros_janos_dsc

http://www.phil-inst.hu/~boros/

 

Szakdolgozatok, diplomadolgozatok / Graduation Works

 

A színképelemzés néhány problémája, szakdolgozat, 50.o, Veszprémi Vegyipari Egyetem, 1976.

 

Vegyipari rendszerek módszeres vizsgálata, diplomadolgozat, 70.o, Veszprémi Vegyipari Egyetem, 1978.

 

Die ungarische Wissenschaftstheorie. Einführung in ein Forschungsprogramm, Université de Fribourg (Svájc) 1985, 130 o.

 

Die ungarische Wissenschaftstheorie. Marxistische und nicht-marxistische Ansätze. Eine Darstellung, Université de Fribourg (Svájc) 1987, 350 o. (A monográfiák közt is szerepel.)

 

 

Önálló könyvek, monográfiák / Books

 

Die ungarische Wissenschaftstheorie. Marxistische und nicht-marxistische Ansätze. Eine Darstellung, Université de Fribourg (Svájc) 1987, 350 o. (Svájcban megjelent monográfia, a disszertációk közt is szerepel.)

 

Pragmatikus filozófia, Pécs, Jelenkor, 1998, 290 o.

http://mek.oszk.hu/10100/10151

Simon Zoltán Boldizsár, Rekviem egy álomért, Buksz 2008, 20, 22-27.

http://independent.academia.edu/ZoltanBoldizsarSimon/Papers/971943/Rekviem_egy_alomert_-_Recenzio_-_Richard_Rorty_Filozofia_es_tarsadalmi_remeny_Requiem_for_a_Dream_-_A_review_of_the_Hungarian_Edition_of_Richard_Rortys_Philosophy_and_Social_Hope_

 

A demokrácia filozófiája,Pécs, Jelenkor, 2000, 333 o.

Georgikon

Filozófiai esszétémakörök és a felhasználható irodalom

Hivatkozás: Boros János, A demokrácia filozófiája

http://www.google.hu/#q=boros+j%C3%A1nos+filoz%C3%B3fus&hl=hu&prmd=imvnso&ei=q9fCTsHLJsOYsAb975XICw&start=50&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=6647c0d2cfff7132&biw=1280&bih=709

Garai Zsolt, Boros János, A demokrácia filozófiája, Magyar Tudomány 2004. február.

http://www.matud.iif.hu/04feb/018.html

 

Filozófia! Budapest-Veszprém, Gondolat - Iskolakultúra könyvek, 2009, 93. o.

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/books/boros_filozofia.pdf

http://mek.oszk.hu/08400/08433

Szécsi Gábor, A filozófia mint tanítható gondolkodásmód és életforma - Boros János, Filozófia!

Magyar Tudomány, 2009. szeptember, 1143-1145.

http://www.matud.iif.hu/09sze/18.htm

 

A demokrácia antropológiája, Pécs, Jelenkor, 2009, 280. o.

A demokrácia antropológiája - rádióbeszélgetés Telkes Józseffel, 2010

http://www.youtube.com/watch?v=h6nSLKfG-2o

http://www.youtube.com/watch?v=5rWb36o2cWY&feature=relmfu

Fülöp Endre, A demokrácia ügyvédje - Boros János, A demokrácia antropológiája

http://www.phronesis.hu/pdf/phronesis2010telFulop2.pdf

Csepeli György, Kísértet járja be Európát. Boros János könyve az európai és a hazai demokráciadeficitről, Kritika, 2009. szeptember, 16.

 

A megismerés talánya, Budapest, Áron kiadó, 2009.449. o.

http://mek.oszk.hu/10100/10143/

Kodaj Dániel, A kognitív tudomány mitikus teleológiája, Magyar Tudomány, 2005.10. 1250. (A kötetben szereplő „A kognitív tudomány esélyei" című íráshoz.

http://www.matud.iif.hu/05okt/10.html

Such Dávid, A megismerés talánya, Kultúra és Kritika, A PPKE BTK Esztétika Tanszék kritikai portálja, 2010. október 6.

http://kuk.btk.ppke.hu/hu/content/megismer%C3%A9s-tal%C3%A1nya

 

A tudomány, a tudás és az egyetem, Budapest, Gondolat kiadó - Veszprém, Iskolakultúra könyvek, 2010. 171. o.

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/books/boros_tudomanyfilozofia.pdf

http://mek.oszk.hu/08400/08434

 

Demokrácia és szabadság, Budapest, Gondolat kiadó - Veszprém, Iskolakultúra könyvek, 2011. 211.o.

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/books/boros_demokracia_es_szabadsag.pdf

http://mek.oszk.hu/10700/10704/10704.pdf

Bölcselet a demokráciáról - MR1 Kossuth Rádió, 2012. 02. 19.

http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/boros-janos-bolcselete-a-demokraciarol.html

Pauska Zsolt, A demokrácia létrehozása: Boros János pécsi professzor új könyvéről, Pécsi Újság, 2012. február 17.

http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/a-demokracia-letrehozasa-boros-janos-pecsi-professzor-uj-konyverol

http://mta.hu/sajtoszemle/a-demokracia-letrehozasa-boros-janos-uj-konyverol-129311/

Szekeres Nóra, Leckék a demokráciáról. Boros János filozófiai írásai, Magyar Nemzet, 2012. április 14. 35.

http://mta.hu/sajtoszemle/leckek-demokraciabol-129629/

Radics Viktória, Nyakbilincs, 2011. január 7.

http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=45715%3Aradics-viktoria&catid=80%3Ag-7&Itemid=117&limitstart=2

Barcsi Tamás, Az erkölcsi alapú demokrácia, Magyar Tudomány, 2012/7, 890-892

 

 

Könyvfejezet

 

Pragmatizmus, Boros Gábor (szerk.), Filozófia, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007. 1330-135.

 

Zene, irodalom és filozófia. Megjegyzés a zene filozófiájához, Csányi Erzsébet (szerk.), Mediális átlelkesítés. Zene - beszéd - irodalom, Újvidék, Bölcsészettudományi Kar,Vajdasági Magyar Felsőoktatási kollégium, 2010. 9-19.

 

A filozófia mint kaland - Richard Rorty és a quijotikus filozófia, Nyírő Miklós (szerk.), Filozófia a globalizáció árnyékában, Budapest, L'Harmattan, 2010. 72-80. (Eredetileg megjelent angolul: Rorty and America, Overseas, Common Knowledge, 2008 Spring, Volume 14, Issue 2, 201-207. - feltüntetve a külföldi publikációknál is).

 

 

Kiadott könyvek / Edited Books

 

Igazság és kommunikáció. Tanulmányok Donald Davidson filozófiájáról, Pécs, Brambauer, 2004. 173. o.

 

Ész, trónfosztás, demokrácia. Tanulmányok Lukács György, Az ész trónfosztása művéről, Pécs, Brambauer, 2005. 150. o.

http://www.part-oldalak.hu/kutatas/Esz,%20tronfosztas,%20demokracia.pdf

 

Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció. Tanulmányok Nyíri Kristóf filozófiájáról, Pécs, Brambauer, 2005, 286.o. (Szerkesztés András Ferenccel közösen.)

 

Mind in World. Essays on John McDowell's Mind and World, Pécs, Brambauer, 2005, 209. o.

 

Vyucovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4, Lenka Bohunicka (ed.), Bratislava, International Visegrad Fund (www.visegradfund.org), 2006. Editorial Board member. (International Content Innovation of Philosophy Teaching in the Visegrad Countries)

 

Ethics and Heritage. Essays on the Philosopy of Ágnes Heller, Boros János, Vajda Mihály (ed.), Pécs, Brambauer, 2007, 253. o.

 

Visszatükrözés nélkül, Boros János és Heller Ágnes (szerk.), Pécs, Brambauer, 2007. 159. o.

 

Negatív küldetés. Esszék Vajda Mihály filozófiájáról, Boros János és Heller Ágnes (szerk.) Vajda Mihály, a tanulmányokra adott válaszaival, Pécs, Brambauer, 2008. 181.o.

 

Bevezetés a filozófia történetébe, Boros János és Lendvai L. Ferenc (szerk.), Budapest, Osiris, 2009. 227.o.

Hivatkozás: Szakály Csilla, Arisztotelész és John Locke útja a társadalomfilozófiától a nevelésig, Pécsi Tudományegyetem, Szakdolgozat, 2011.

 

Szükség van-e filozófiára? (megjelenés előtt)

 

 

Egyetemi jegyzetek /University Study Books

 

Platóntól Kantig - Fejezetek a filozófia történetéből, Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, B-Kollégium, 1991 160.o.

 

Létezik-e Isten? - Filozófiai vázlatok, Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, B-Kollégium kiadványa, 1991. 50.o.

 

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek. Boros János, Lendvai L. Ferenc (szerk.). Áron László, Boros János, Garai Zsolt, Kelemen János, Lendvai L. Ferenc, Orbán Jolán, Steiger Kornél szövegeivel.

http://szabadbolcseszet.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tananyag&task=showElements&id_tananyag=33

 

 

Szakmai publikációk, tanulmányok Magyarországon /

Philosophical Publications in Hungary

 

Disszenzus, beszédaktusok, szolidaritás, Jelenkor Pécs, 1992 október.

 

Palimpszesztikus episztemológia, A filozófiai realizmus védhetősége, szerkesztette Bence György, Budapest: ELTE BTK Filozófiai Tanszékcsoport Tudományfilozófiai Munkabizottsága, 1994, 213-240.

 

Inkunabel -- Stil und Philosophie, Neohelicon XXI/1, Budapest: Akadémiai -- Amsterdam: John Benjamins B.V., 1994, 117- 141.

 

Richard Rorty -- a racionalitástól az érzékenységig, Jelenkor, 1995 június.

 

Emerson és az amerikai filozófiai gondolkodás kezdetei, Jelenkor, 1995 október.

 

Evandro Agazzi etikai tudománypragmatizmusa,Utószó, Agazzi, E., A jó, a rossz és a tudomány, Pécs: Jelenkor, 1996, 317-324.

 

A neopragmatizmus és a tudomány. Richard Rorty tudományelmélete, Magyar Tudomány, 1997/5, 584-600.

 

Előszó, Jacques Derrida, (Csordás Gáborral és Orbán Jolánnal közösen), Ki az anya, Pécs: Jelenkor, 1997, 5-6.

 

Utószó, Jacques Derrida, A másik egynyelvűsége, Pécs: Jelenkor, 1997, 125-137.

 

Szükség van-e a filozófiára?, Jelenkor 1997 október, 999-1007.

 

Micsoda tudatok. Néhány megjegyzés Dennett könyvéhez és a tudatfilozófiához, Világosság, 1997/11, 58-68.

 

Lehrer emersoniánus kartezianizmusa. Megjegyzések Keith Lehrernek a Magyar Tudományos Akadémián elhangzott előadásához, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 1998/1, 29-33.

 

A filozófiai "igazság" új nevei: metafora, rekontextualizálás és újraleírás, Jelenkor, 1998/11, 1194-1209.

 

Jean-François Lyotard, a különbözőség elgondolója. Kísérlet egy tudáselméleti megközelítésre, Jelenkor, 1999 március, 298-306.

 

A morálfilozófus mint írnok. Heller Ágnes deskriptív etikája, Kardos A., Radnóti S., Vajda M. (szerk.), Diotíma. Heller Ágnes 70. születésnapjára, Budapest: Osiris-Gond, 1999, 69-85.

 

A filozófia és a kommunikációs technológiák, Holmi, 1999 május, 662-673.

 

Európai demokrácia és posztnacionális konstelláció, Beszélő, 1999 május, 44-51.

 

1968 irreális realizmusa. Megjegyzések egy korszak kultúrájához, történetéhez és filozófiájához, Fordulat (A BKE Társadalomelméleti Kollégiumának szakmai folyóirata), 1999 tavasz/nyár, 7-44.

 

Reprezentacionalizmus és antireprezentacionalizmus -- Kant, Davidson és Rorty, Gond 21-22, 1999, 115-127.

Mezei Tamás, Interdiszciplináris diskurzus, mint tudományos globalizáció? Nyírő M. (szerk.), Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty, L'Harmattan, 2010. 197-216.

 

Fogalmak, szemléletek és a világ -- McDowell racionális empirizmusa, Passim, 1999, I./1. 53-62.

 

Elmagyarázta Daniel Dennett a tudatot? (Interjú), Magyar Filozófiai Szemle, 1999/6, 944-949.

 

Tudat, tudatosság és heterofenomenológia. Megjegyzések Daniel Dennett metodológiájához, Magyar Filozófiai Szemle, 1999/6, 950-955.

 

Europragmatizmus -- új gondolkodásmód és új valóság felé, Nyíri Kristóf szerk., Filozófia az ezredfordulón, Budapest, Áron, 283-291.

 

Filozófiát vagy demokráciát?, Beszélő, 2000 július-augusztus, 41-47.

http://beszelo.c3.hu/00/0708/08boros.htm

 

Nemegyensúlyi gondolkodás: Prigogine, Dewey és Derrida, Déli Felhő, 5kirchen-Sheet, Jacques Derrida 70 éves (születésnapi köszöntő szám Jacques Derrida pécsi látogatása alkalmából, 2000 szeptember 18-19-én) 2001/1, 19-28.

 

Kant és a pragmatizmus, Világosság 2000/6-7, 50-60.

 

A megismerés határai. Filozófia az 1990-es években, Magyar Tudomány, 2000/8, 966-971.

 

Arccal a másik felé. Emmanuel Lévinas etikája, Jelenkor 2000 október, 1016-1019.

 

Darwin versus Rorty. Válasz Richard Rortynak, Gond, 2001, 27-28, 9.-10. Válasz R. Rorty, „Darwin versus 'ismeretelmélet'. Válasz Boros Jánosnak" írására, Gond, 2001, 27-28, 5.-8.

 

L'avenir du jugement ou l'université performative, Neohelicon XXVIII/2, pp. 21.-22., Budapest, Akadémiai, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2001.

 

A filozófusok felelőssége, Karikó S. (szerk), Az alkalmazott filozófia esélyei, Budapest, Áron, 2002, 139-147.

Jobbágy József, Minerva idomított baglya, avagy a fenntartható filozófia, Magyar Tudomány, 2004./7. 797.

http://www.matud.iif.hu/04jul/020.html

 

Kommunikáció és demokrácia, Magyar Tudomány2002/10, 1399-1402.

 

Nyelv, érvelés és a világ: Davidson, Putnam és Rorty, Világosság XLIV. 2003/11-12. 151.-156.

 

A filozófia ne csak egyetemi tárgy legyen - Boros János beszélgetése Hilary Putnam-mel -, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 2004./1. 14.-23. Rövidített változata megjelent: Mátrix, társadalom és a filozófus felelőssége. Boros János beszélgetése Hilary Putnammel, Kritika, 2004. július-augusztus, 27.-29. Német nyelven megjelent: Philosophie sollte nicht nur eine akademische Disziplin sein. János Boros im Gespräch mit Hilary Putnam, Information Philosophie, Oktober 2004, 26.-33. Angol nyelven: Philosophy Should Not Be Just an Academic Discipline: A Dialogue with Hilary Putnam, Common Knowledge 2005/1. (Ez utóbbiakat ld. a külföldi publikációknál is.)

 

Felülről irányított demokrácia - Az európai alkotmánytervezet, mint a demokrácia félreértése, Magyar Tudomány, 2004/5. 610.-618.

http://www.matud.iif.hu/04maj/13.html

 

Genetizmus: Gének és társadalom, Magyar Tudomány, 2004. június. 752.-756. (Guttman Andrással közösen)

Nemes László, Molnár Péter, Kakuk Péter, Több dolgok földön és égen: válasz Boros János és Guttman András cikkére, Magyar Tudomány, 2004/9. 1033.

http://www.matud.iif.hu/04sze/12.html

 

Gének, társadalom és az értelmezés tudománya. Válasz Molnár Péter, Nemes László és Kakuk Péter írására, Magyar Tudomány, 2004. szeptember, 1029-1032. (Guttman Andrással közösen)

http://www.matud.iif.hu/04sze/11.html

 

Válasz a kérdésre: Mi a demokrácia?, Beszélő, 2004. október, 37.-44. Megjelent továbbá Karikó S. (szerk.) Értékválság, értékváltás, Budapest, Áron, 2004. 159.-172.

 

A kognitív tudomány esélyei, Magyar Tudomány, 2004/11. 1269.-1276.

Kodaj Dániel, A kognitív tudomány mitikus teleológiája, Magyar Tudomány, 2005.10. 1250.

http://www.matud.iif.hu/05okt/10.html

Pléh Csaba, A tudomány jövője: a kognitív tudomány példája a tudományok tagolódásáról és diverzifikálódásáról, Magyar Tudomány, 2007./09. 1118.

http://www.matud.iif.hu/07sze/02.html

 

Igazság, megértés, kommunikáció - Rövid bevezető Donald Davidson filozófiájába, Igazság és kommunikáció. Tanulmányok Donald Davidson filozófiájáról, Pécs, Brambauer, 2004. 11.-25.

 

A szubjektív mítosza, Igazság és kommunikáció. Tanulmányok Donald Davidson filozófiájáról, Pécs, Brambauer, 2004. 49.-67.

 

Az ész trónfosztása után - az ész demokráciája, Boros János (szerk.), Ész, trónfosztás, demokrácia. Tanulmányok Lukács György, Az ész trónfosztása művéről, Pécs, Brambauer, 2005. 15.-31.

 

Kantba botlani - a kortárs angolszász filozófiában, Pro Philosophia Füzetek, 41. Veszprém, 2005, 149-156.

 

Képszemantika, képontológia, képetika, Boros János, András Ferenc (szerk.), Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció. Tanulmányok Nyíri Kristóf filozófiájáról, Pécs, Brambauer, 2005,17-47.

 

Tudat és tudatosság. A kognitív tudomány lehetőségei, Magyar Filozófiai Szemle, 2005./3. 439-456.

 

Concepts, Intuitions and the World - McDowell's Rational Empiricism,Boros János (szerk.), Mind in World. Essays on John McDowell's Mind and World, Pécs, Brambauer, 2005, 69-77.

 

Többnyelvűség és demokrácia, Iskolakultúra, XVI. Évfolyam, 2006. február, 59-64.

 

Pragmatizmus és demokratikus jogalkotás, Jura. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja, 2006./1. 7-15.

 

Etikobiológia, Fundamentum, 2006/1. 70-73.

 

A francia filozófia racionalizmusa, Helikon, 2007/1-2. 64-80.

 

A jó élet lehetősége. Etika a huszonegyedik században, Orbán Jolánnal közösen, Iskolakultúra, 2007/3, 23-24.

 

Mi az etika? Iskolakultúra, 2007/3, 25-36.

 

Mi az etika? 2. Iskolakultúra, 2007/4, 127-137.

 

A filozófia és a bölcsészettudományok haszna, Magyar Tudomány, 2007/6. 787-794.

http://www.matud.iif.hu/07jun/10.html

Hivatkozás:

Lencse Máté, A felsőoktatásról, tani-tani.info, 2011. december 13.

http://tani-tani.info/a_felsooktatasrol

 

Többnyelvűség és demokrácia. Programirat fordítóknak, Translatologica Pannonica, A PTE BTK Fordítástudományi Kutatóközpont elektronikus folyóirata, 2007. 1. évf. 1. sz., 201-207. http://translat.btk.pte.hu/downloads/translat/translat_2007_nov.pdf

 

Liberalizmus és kommunitarizmus. Az igazságosság ész-szerűségének védelmében, BUKSZ - Budapesti Könyvszemle, 2008. tavasz, 14-21.

 

Negatív küldetés - Vajda Mihály etikája, Boros János és Heller Ágnes (szerk.), Negatív küldetés. Esszék Vajda Mihály filozófiájáról, Pécs, Brambauer, 2008, 33-69.

 

A demokrácia kihívása, Kindl Melinda és Erdős Zoltán (szerk.), Változatok Közép-Európára, Pécs, Sosem Art Kulturális Egyesület - Találkozási Pont Egyesület, 2008, 63-68.

 

Derrida személyesen. Kerekasztal beszélgetés Orbán Jolánnal, Boros Jánossal és Takács Ádámmal, Replika, 2008. május, 61. szám, 7-20.

http://www.replika.hu/60-01-0

 

Bent a farkas, kint a farkas. Gondban a szuverenitással, Orbán Jolánnal közösen, Replika, 2008. május, 61. szám, 49-74.

 

Mobile Communication Ethics - Ethics, Promise and Spacetime, Nyíri K. (szerk.), Mobile Communication and the Ethics of Social Networking, Conference proceedings, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2008. 17-22.

 

Közösség, instabilitás, demokrácia, Karikó S. (szerk.), Közösség és instabilitás, Budapest, Gondolat, 2008, 111-133.

 

Filozófia! 1. Iskolakultúra, XVIII. Évf. 2008. szeptember-október, 81-102.

 

Filozófia! 2. Iskolakultúra, XVIII. Évf. 2008. november-december, 23-39.

 

A látás talánya, Kovács Éva, Orbán Jolán és Kasznár Veronika Katalin (szerk.), Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei, Budapest-Pécs, Gondolat kiadó - PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2009, 363-374.

 

Narratív filozófia. Esszé Heller Ágnesről, Múlt és Jövő, 2009. nyár.

 

Az ítélőerő jövője, avagy a performatív egyetem, Orbán Jolán (szerk.), Jacques Derrida szakmai hitvallása, Budapest, Gondolat - Veszprém, Iskolakultúra könyvek, 2009. 37.-38.

 

Esszé! Kísérleti megjegyzések a filozófia középiskolai tanításához, Előszó, Mátrai Géza (szerk.), Filozófia és irodalom (Elmélkedések az esszé műfajáról). A 2008-as Pécsi Országos Filozófiai Esszékonferencia előadásai, Pécs, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, 2009. 9-11.

 

Irodalom és filozófia - A nyelvműködés módozatai avagy a szubjektum feltalálásai, Mátrai Géza (szerk.), Filozófia és irodalom (Elmélkedések az esszé műfajáról). A 2008-as Pécsi Országos Filozófiai Esszékonferencia előadásai, Pécs, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, 2009. 24-58.

 

A telekommunikatív demokrácia felé. Telekommunikációs konvergencia mint a társadalmi igazságosság lehetősége, Többlet - Filozófiai folyóirat, Az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság Lapja, 2010/1. „Virtuális valóságok" szám, 64-91.

 

Kulturális politika mint a demokrácia filozófiája, Koltai D. (szerk.), Kulturális valóságismeret és EKF 2010. 35 éves a pécsi kultúraközvetítő képzés, Pécsi Tudományegyetem, FEEK, 2011. Digitális kiadás. ISBN 978-963-642-361-2, 356-359.

 

Nemzet és posztnacionális konstelláció, Fenyvesi K., Krasznár V., Orbán J. (szerk.), Kelet-nyugati átjárók 1. Pécs, Jelenkor, 2011.65-74.) Megjelent továbbá: Boros J. A demokrácia antropológiája, Pécs, Jelenkor, 2009, 121-132.

 

A tudomány és a filozófia esete a természettel, a történelemmel és a demokráciával, Magyar Tudomány, 2012. 3. 354-361.

http://www.matud.iif.hu/2012/03/13.htm

 

A demokrácia mint utópia, Bálint Á. és Di Blasio B. (szerk.), Az utópia ezer arca, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, 2012. ISBN 978-963-642-460-2, 9-14.

http://nevtud.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Ut%C3%B3pia%20k%C3%B6tet%202012.pdf

 

 

Szakmai publikációk, tanulmányok külföldön (A referált publikációk vastagon jelölve)/

Philosophy Publications outside Hungary

 

Bemerkungen zum Problem und zum Begriff der "Schöpfung", Prima Philosophia, 1989/4, 517-540, Cuxhaven, Németország

 

Probleme der Inkommensurabilität, E.Agazzi (ed.), La comparabilité des théories scientifiques/Die Vergleichbarkeit wissenschaftlicher Theorien, Éditions Universitaires Fribourg Suisse (Svájc)1990, 125-133. o.

 

Eine Mengentheorie des „Seins", Kongressakten, 15. Internationales Wittgenstein-Symposium, Kirchberg, Austria 1992.

 

Palimpsestische Epistemologie, Kongressakten, Kongress der Deutschen Philosophischen Gesellschaft, Berlin 1993, September.

 

Die "fuzzy" Wissenschaftstheorie von Richard Rorty, Schumacher, B., Castro, E. (ed.), Penser l'homme et la science -- Betrachtungen zum Thema Mensch und Wissenschaft, Fribourg: Éditions Universitaires Fribourg Suisse, 1996, 109-129.

 

Representationalism and Antirepresentationalism -- Kant and Rorty, Science and Philosophy in Shaping Modern European Culture IV, Bratislava: Nadácia Komunikácia, 1996, 9-22.

 

Representationalism and Antirepresentationalism -- Kant, Davidson, Rorty and McDowell, Weingartner, P., Schurz, G., Dorn, G. (ed.), The Role of Pragmatics in Contemporary Philosophy, Kirchberg am Wechsel: Die Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 1997, 90-95.

 

Representationalism and Antirepresentationalism: Kant, Davidson, Rorty and McDowell, Paideia, Twentieth World Congress of Philosophy, Boston, USA, 1998, Abstracts, 37.

 

On Genophilosophy, Twentieth World Congress of Philosophy, Boston, USA, 1998, Abstracts, 38. (Guttmann Andrással közösen)

 

Repräsentationalismus und Antirepräsentationalismus. Kant, Davidson und Rorty, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Berlin 47, 1999/4, 539-551.

Donald Davidson, Richard Rorty, Wozu Wahrheit? Eine Debatte. Herausgegeben und mint einem Nachwort von Mike Sandbothe, Frankfurt, Suhrkamp, 2005, 349.

 

Is there a Subject?, Orbán Jolánnal közösen, in P. Michalovic, Subject - Author - Audience. The Subject in the Expanse of Art, Bratislava, Soros Center for Contemporary Arts, Slovakia, 1999, 71-87

 

Ist das Bewusstsein erklärt? - Daniel Dennett im Gespräch mit János Boros, Information Philosophie, Mai 2001, 30-34. (A magyarul is megjelent szöveg német fordítása: Elmagyarázta Daniel Dennett a tudatot? (Boros János és Daniel Dennett beszélgetése), Magyar Filozófiai Szemle, 1999/6, 944-949.) (Felsorolva a filozófiai beszélgetések rovatban is.)

 

Europragmatismus. Europäische Demokratie und Postnationale Konstellation, in W. Hogrebe (ed.), Philosophia Hungarica. Profile zeitgenössischer philosophischer Forschung in Ungarn, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2001, 29.-41.

 

Genetism: Genes and Society, Genomic/Proteomic Technology, April/May 2003, Volume 3, Number 3, 6.-10. Guttmann Andrással közösen (International Scientific Communications, Incc., 30 Controls Drive, P.O. Box 870, Shelton, Connecticut 06848-0870, USA, www.iscpubs.com)

 

Evandro Agazzi's Ethical Pragmatism of Science, Dilworth, Craig (ed.), Evandro Agazzi, Right, Wrong and Science. The Ethical Dimensions of the Techno-Scientific Enterprise, Amsterdam - New York, Rodopi, 2004. 279.-283.

 

Philosophie sollte nicht nur eine akademische Disziplin sein. János Boros im Gespräch mit Hilary Putnam, Information Philosophie, Oktober 2004, 26.-33. Philosophy Should Not Be Just an Academic Discipline: A Dialogue with Hilary Putnam, Common Knowledge 2005/1. (Ez utóbbiak magyar nyelven: A filozófia ne csak egyetemi tárgy legyen - Boros János beszélgetése Hilary Putnam-mel -, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 2004./1. 14.-23. Rövidített változata megjelent: Mátrix, társadalom és a filozófus felelőssége. Boros János beszélgetése Hilary Putnammel, Kritika, 2004. július-augusztus, 27.-29. Ld. a magyar nyelvű publikációnál is.) (Felsorolva a filozófiai beszélgetéseknél is.)

 

Die Herausforderung der Demokratie, K.-M. Kodalle (Hg.), Grundprobleme bürgerlicher Freiheit heute, Würzburg, Köningshausen & Neumann, 2007. 119-125.

 

Rorty and America, Overseas, Common Knowledge, 2008 Spring, Volume 14, Issue 2, 201-207.

 

Narrative Philosophy: An Essay on Agnes Heller, Katie Terezakis (ed.), Engaging Agnes Heller. A Critical Companion, Lanham MD (USA) and Plymouth (United Kingdom), Lexington Books, The Rowman and Littlefield Publishing Group, 2009, 101-121. www.lexingtonbooks.com

 

Rorty und Habermas: Wahrheit und Gerechtigkeit, Anachronia, Nr. 9. Hamburg, Januar 2009. 113-120.

 

Reason and History, I. Berszan (ed.), Orientation in the Occurence, Cluj-Napoca - Kolozsvár, Komp-Press, 2009. 206-216.

 

Representationalism and Antirepresentationalism: Kant, Davidson and Rorty, Randall E. Auxier and Lewis E. Hahn (eds.), The Philosophy of Richard Rorty, The Library of Living Philosophers XXXII, Chicago, Open Court, 2010. Carbondale, USA, Southern Illinois University Press, 2010. 249-265. Richard Rorty válaszával: Reply to János Boros, 266-268. (Hivatkozásoknál is feltüntetve.)

 

Dewey and Rorty, Pragmatism Today, Volume 1, Issue 1, Summer 2010, 6.

http://www.pragmatismtoday.eu/summer2010/Boros-Dewey_and_Rorty.pdf

 

Truth in Philosophy: After Rorty and Dewey, Volume 2, Issue 1, Summer 2012, ISSN 1338-2699, 164-162.

http://www.pragmatismtoday.eu/summer2012/Pragmatism_Today_Volume3_Issue1_Summer2012.pdf

Beszélgetések, interjúk kortárs filozófusokkal

 

Ist das Bewusstsein erklärt? - Daniel Dennett im Gespräch mit János Boros, Information Philosophie, Mai 2001, 30-34. (A magyarul is megjelent szöveg német fordítása: Elmagyarázta Daniel Dennett a tudatot? (Boros János és Daniel Dennett beszélgetése), Magyar Filozófiai Szemle, 1999/6, 944-949.) (Felsorolva a külföldi publikációknál is.)

 

Philosophie sollte nicht nur eine akademische Disziplin sein. János Boros im Gespräch mit Hilary Putnam, Information Philosophie, Oktober 2004, 26.-33. Philosophy Should Not Be Just an Academic Discipline: A Dialogue with Hilary Putnam, Common Knowledge 2005/1. (Ez utóbbiak magyar nyelven: A filozófia ne csak egyetemi tárgy legyen - Boros János beszélgetése Hilary Putnam-mel -, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 2004./1. 14.-23. Rövidített változata megjelent: Mátrix, társadalom és a filozófus felelőssége. Boros János beszélgetése Hilary Putnammel, Kritika, 2004. július-augusztus, 27.-29. Ld. a magyar nyelvű publikációnál is.) (Felsorolva a külföldi publikációknál is.)

 

Európa új nyilvánossága. Jürgen Habermas: Még sosem rendeztek igazi uniós választást, Boros János és Ungár Tamás beszélgetése Jürgen Habermasszal

Népszabadság, 2009. május 30. szombat Hétvége, 1. (Megemlítve a Hivatkozásoknál, a Habermas konferencia sajtóvisszhangjánál.)

http://nol.hu/lap/hetvege/20090530-europa_uj_nyilvanossaga

Szerb fordítás:

NOVA SRPSKA POLITICKA MISAO (Az új szerb politikai gondolat)

http://www.nspm.rs/savremeni-svet/habermas-za-evropsku-javnost.html)

Továbbá: Danas

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Boros%20János/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GY2FMENZ/habermas.htm

 

Mentalitásbéli forradalomra lenne szükség. Jürgen Habermas filozófus, Magyar Narancs, 2009. június 17. Az interjút készítette B. Simon Krisztián. (Az interjú tartalmi előkészítésében támogatás: Boros János. A hivatkozások listájában is megemlítve.)

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=19208

Szerb fordítás:

http://www.nspm.rs/savremeni-svet/intervju.html

 

 

 

Recenziók, könyvkritikák /Book Reviews and Critics

 

Voltaire - heretikus olvasatban, Holmi Budapest 1993 április, 604-612.

 

Thomas Nagel, The View from Nowhere (Oxford University Press, 1986), Was bedeutet das alles (Stuttgart: Reclam, 1993), Die Grenzen der Objektivität (Stuttgart: Reclam, 1991), könyvkritika, Mérleg 1997/1, 83-85.

 

John Dewey, Erfahrung und Natur (Frankfurt: Suhrkamp, 1995), könyvkritika, Mérleg, 1997/1,85-90.

 

A magyar Kant tanulmányozása Holmi, 1997/6, 893-898.

 

Kanttól Kantig: az újkantianizmus és ami utána nem következett. Könyvrecenzió Manfred Pascher, Az újkantianizmus gyakorlati filozófiája művéről (Fordította Csatár Péter és Kukla Krisztián,Debrecen: Latin Betűk, 1996), Holmi, 1998/1, 130-134.

 

A kanti kritikák új fordításai, Magyar Filozófiai Szemle, 1998/1-2-3, 359-377.

 

Bacsó Béla, "Mert nem mi tudunk..." Könyvkritika, Kritika, 2000 április, 39-40.

 

A Frankfurti Iskola pragmatizálódása (Weiss János, A Frankfurti Iskola, Pécs, Jelenkor, 1999 könyvéről), Műhely, 2000/4, 86-88.

 

Benczik Vilmos, Nyelv, írás, irodalom kommunikáció-elméleti megközelítésben (könyvrecenzió), Magyar Tudomány, 2003/5. 670.

 

Vizi E. Szilveszter, Altrichter Ferenc, Nyíri Kristóf, Pléh Csaba, Agy és tudat (könyvrecenzió), Magyar Tudomány, 2003/6. 792-974.

http://www.pszichologia.hu/kognitiv/?a=konyv&id=22

 

Az Észak Mágusa: Hamann, az első nyelvfilozófus, Magyar Tudomány, 2005./7. 918-919.

 

A gazdaság mint kultúra, Iskolakultúra, 2007./1. 143-146.

 

Üdv, Afrika! Echo, Pécs, 2007/3, 35-36.

 

Lélek és város, Heller Ágnes, New-York nosztalgia (Pécs, Jelenkor, 2008) könyvéről, Iskolakultúra, 2009./1-2, 111-116.

 

 

Enciklopédia címszavak/Encyclopedia articles

 

Emerson, címszó, Magyar Virtuális Enciklopédia a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének gondozásában, www.enc.hu 2004.

 

William James, címszó, Magyar Virtuális Enciklopédia a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének gondozásában, www.enc.hu 2004.

 

Ch. S. Peirce, címszó, Magyar Virtuális Enciklopédia a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének gondozásában, www.enc.hu 2004.

 

Pragmatizmus, címszó, Magyar Virtuális Enciklopédia a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének gondozásában, www.enc.hu 2004.

 

J. Dewey, címszó, Magyar Virtuális Enciklopédia a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének gondozásában, www.enc.hu 2004.

 

R. Rorty, címszó, Magyar Virtuális Enciklopédia a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének gondozásában, www.enc.hu 2004.

 

D. Davidson, címszó, Magyar Virtuális Enciklopédia a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének gondozásában, www.enc.hu 2004.

 

H. Putnam, címszó, Magyar Virtuális Enciklopédia a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének gondozásában, www.enc.hu 2004.

 

Immanuel Kant, címszó, Magyar Virtuális Enciklopédia a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének gondozásában, www.enc.hu 2004.

 

 

 

Filozófiai írások - szélesebb közönségnek /

Philosophical writings - for larger public

 

Filozófiaoktatás a svájci egyetemeken, Filozófiai Figyelö, Budapest 1989.

 

Platón államelmélete, Korunk (Kolozsvár) 1991/2.

 

Ember és közösség, Kereszténység és közélet, Keresztény szemmel, szerk. Horányi Özséb, Budapest: Vigilia és Pécs: Pannónia könyvek, 1991, 9-20.

 

Tagadható-e Isten léte? Vigilia 1991/11, 843-848.

 

A filozófiai istenbizonyítás kérdései, Vigilia 1992/5, 333-338.

 

Egyetem és filozófia, első rész, Magyar Felsőoktatás, 1993/1, 10-11.

 

Egyetem és filozófia. A politikai rendszerváltást -- mivel nem előzte meg -- követnie kell a kulturális paradigmaváltásnak, második rész, Magyar Felsőoktatás, 1993/2, 14.

 

Aki több mint filozófus: Jacques Derrida, Magyar Napló, VI. 13-14. 1994 július 8., 31-34.

 

A pragmatika szerepe a kortárs filozófiában -- 20. Nemzetközi Wittgenstein Konferencia, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 1997/2, 1-6.

 

Egy kritika kritikája. Wolfgan Röd előadása a pécsi egyetemen, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 1997/2, 7-12.

 

Gyakorló filozófusok harmadik kongresszusa New Yorkban, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 1998/1, 27-28.

 

Paideia. A huszadik filozófiai világkongresszus (Boston, Massachusetts, USA, 1998 augusztus 10-16.) Magyar Filozófiai Társaság Hírek 1999/1, 17-19.

 

A tudat és a világ. McDowell, Mind and World -- Kant In Analytic Philosophy. Filozófiakonferencia Pécsett (1998 május 4-5.), Magyar Filozófiai Társaság Hírek 1999/1, 20-22.

 

A tudás, a hatalom és a posztnacionális konstelláció, Élet és Irodalom, 1999 június 25. 6.

 

Dennett tudata -- Filozófiai vizsgálat, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 1999/2, 7-9.

 

Kritika és szolgálat. Huszadik Filozófiai Világkongresszus, Boston, 1998 augusztus 10-16., Magyar Filozófiai Szemle, 1999/1-2-3, 361-371.

 

Michael Williams - Nem természetes kételyek, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 1999/3-4, 9-10.

 

Demokrácia és kapitalizmus, Élet és Irodalom, 2000 március 17, 8-9. (Reakció: Hegyi Gyula, A kapitalizmus újrafelfedezése, Élet és Irodalom, 2000 április 7, 12-13.)

 

Géntechnikai mozgósítás. A Sloterdijk-vita margórája, Élet és irodalom, 2000 június 9., 11.

 

Mi, Európa népe. Az Európai Egyesült Államok létrehozásának szükségessége, Élet és irodalom, 2000 augusztus 18., 13.

 

Konszenzus, disszenzus, demokrácia. Lyotard, Rorty, Habermas és Walzer, Kritika 2000/11, 28-31.

 

Horányi Özséb köszöntése, Szijjártó Zsolt (szerk.), Janus 10, Pécs, 2002 április

 

Filozófia Doktori (PhD) Iskola Program, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 2002/2, 18-30.

 

Heller Ágnes filozófiája, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 2002/2, 33-36.

 

A pragmatizmus keresztény gyökerei, Stirling János, In virtute spiritus, Budapest, Szent István Társulat, 2003, 136-143.

 

A Német-Magyar Filozófiai Társaság Közgyűlése. Elnöki beszámoló. Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 2004./1. 10.-12.

 

A filozófia helye a kultúrában. Richard Rorty előadásai a Pécsi Tudományegyetemen és a Magyar Tudományos Akadémián, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 2004/2, 23.-25.

 

Derrida és a dekonstrukció, Magyar Filozófiai Társaság. Hírek, 2004/3-4. 14.-18. Megjelent szintén: Magyar Nemzet, 2004. október 30. 27.

 

Immanuel Kant két évszázada, Kritika, 2004. december, 6.-7.

 

Német-Magyar Filozófiai Társaság. Az elnök beszámolója a magyarországi tevékenységekről. 2003-2005. Magyar Filozófiai Társaság. Hírek, 2005/3-4.

 

Filozófia és igazságosság. Richard Rorty (1931-2007), Élet és irodalom, 2007. június 15. 10.

 

Igazságos és testvéries világot!, Horányi Özséb (szerk.), Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából, Budapest, Vigilia kiadó, Sapientia Füzetek 11. 2008, 110-119.

 

Bemutatkoznak az MTA új intézetigazgatói, Sipos Júlia interjúja, Boros János, a Filozófiai Intézet igazgatója, Magyar Tudomány, 2010/7, 878-883.

 

Publicisztika, rövid kritika, politikai írások Magyarországon /

Articles for newspapers, short critiques, political writings in Hungary

 

 

Itt az értelmiség hol az értelmiség? Hitel 1991/9, 55-61.

 

Ex Libris, Élet és irodalom, 1999 március 19, 13.

 

Politikai bal-jobb, Népszabadság, 2000 január 20., 10.

 

A kezdetről, Népszabadság, 2000 február 11, 10.

 

Alkotmány és jövő, HVG, 2000 február 26, 52-53.

 

A demokrácia hosszú tanulási folyamat. Interjú Boros Jánossal, készítette Méhes Károly, Pécs, Új Dunántúli Napló, 2001 május 10. 7.o.

 

A haiderizálódó MSZP, Magyar Nemzet, 2002 február 19. 6.

 

A Fidesz és Magyarország politikai sorsáról, Magyar Nemzet, 2002 március 23. 6.

 

Az MSZP öngóljai, Magyar Hírlap, 2002 március 29. 11.

 

A jövőnek már el kellett kezdődnie, Magyar Nemzet, 2002 április 17. 6.

 

Újuljon meg az SZDSZ és a Fidesz, Népszabadság, 2002 május 8., 10.

 

Erkölcs és demokrácia, Magyar Hirlap, 2002 július 3. 11.

 

A demokrácia mint kommunikáció, Élet és irodalom, 2002 augusztus 2. 13-14.

 

Milyenek voltak a nyolcvanas évek? Beszélgetés Elek Istvánnal és Hegyi Gyulával az ATV Pro és Kontra 2002 augusztus 29-én. Heti Válasz, 2002 szeptember 6. 22-23.

 

A demokrácia mi vagyunk, Magyar Hírlap, 2002. december 24. 11.

 

Mindannyiunk demokráciája felé, Népszabadság, 2003. január 6, 10.

 

Elválaszthatatlan ikerpár: lexikális tudás és készségek, Magyar Hírlap, 2003. január21. 10.

 

Auschwitzról beszélni, Élet és irodalom, 2003. január 24. 13. (Reakció: Földes Anna, Nem csak Kertészről van szó, Élet és irodalom, 2003. január 31. 14.)

 

Demokrácia és képzelőerő, Magyar Hírlap, 2003. február 4. 11. (Reakció: Pintér Emil, Mennyi képzelőerő kell a demokráciához?" Magyar Hírlap, 2003. február 14. 10.)

 

Auschwitzról beszélve önmagunkról szólunk, Élet és irodalom, 2003. február 7. 14.

 

Európai azonosságtudat, Magyar Hírlap, 2003. december 20.

 

Etika és politika kapcsolata, Magyar Nemzet, 2004. január 6. 7.

 

Kell-e beszélnünk a demokráciáról? Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. február 20. 7. és Dunaföldvári Part-Oldalak, VIII. 4. 2004. április,, 2.

 

A demokrácia fogalma Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. február 27. 7.

 

A politikai hatalom Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. március 5. 7.

 

A tiszta ész mai kritikája, Fórum - Az idő tükrében. Sipos Júlia beszélgetése Boros Jánossal és Nyíri Kristóffal, Magyar Rádió - Kossuth adó, Budapest, 2004. március 5.

 

Demokrácia és szabadság Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. március 12. 7.

 

Szabadságjogok, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. március 19. 7.

 

Individuum, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. március 26. 7.

 

Individualizmus, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. március 2. 7.

 

Kollektivizmus, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. április 9. 7.

 

Demokrácia és morál, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. április 16. 7.

 

Személyes demokrácia, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. április 23. 7.

 

A filozófia mibenléte. Tóth I. Kata interjúja, De Facto. Bölcsész kulturális és közéleti periodika, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, I. 2. 6.-7.

 

Szabad véleménnyilvánítás, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. április 30. 7.

 

Szabad sajtó, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. május 7. 7.

 

Szabad egyetemek, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. május 21. 7.

 

Hatalommentes kommunikáció, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. május 28. 7.

 

Igazságosság, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. június 4. 7.

 

Irónia a demokráciában, Új Dunántúli Napló, Pécs, 2004. június 11. 7.

 

Quo vadis, EU? Magyar Hírlap, 2004. június 16.

 

Fölülről érkező demokrácia? Az európai alkotmányról, Magyar Narancs, 2004. június 17. 42.-43.

 

A törvények értelmezése, Új Dunántúli Napló, 2004. június 18. 7.

 

Méltányosság, Új Dunántúli Napló, 2004. június 25. 7.

 

Társadalom, Új Dunántúli Napló, 2004. július 2. 7.

 

Társadalmi viták, Új Dunántúli Napló, 2004. július 9. 7.

 

Társadalmi beszélgetés, Új Dunántúli Napló, 2004. július 16. 7.

 

Terror, Új Dunántúli Napló, 2004. július 23. 7.

 

Biztonság, Új Dunántúli Napló, 2004.2004. július 30.

 

Rabszolgaság, Új Dunántúli Napló, 2004. augusztus 6.

 

Hivatalok, Új Dunántúli Napló, 2004. augusztus 13.

 

Arc és álarc, Új Dunántúli Napló, 2004. szeptember 10.

 

Demokrata, Új Dunántúli Napló, 2004. szeptember 17.

 

Vezető, Új Dunántúli Napló, 2004. szeptember 24.

 

Félelem, Új Dunántúli Napló, 2004. október 1.

 

A demokrácia féltése, Új Dunántúli Napló, 2004. október 8.

 

Derrida, Új Dunántúli Napló, 2004. október 15.

 

Dekonstrukció, Új Dunántúli Napló, 2004. október 29.

 

Választás, Új Dunántúli Napló, 2004. november 5.

 

Békeháború, Új Dunántúli Napló, 2004. november 12.

 

Gazdagság, Új Dunántúli Napló, 2004. november 19.

 

Befogadás, Új Dunántúli Napló, 2004. november 26.

 

Képzelőerő, Új Dunántúli Napló, 2004. december 3.

 

Vállalkozási etika, Új Dunántúli Napló, 2004. december 10.

 

Polgármesteri etika, Új Dunántúli Napló, 2004. december 17.

 

Testvériség, Új Dunántúli Napló, 2004. december 31.

 

Felelősség, Új Dunántúli Napló, 2004. január 7.

 

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya, Új Dunántúli Napló, 2005. január 21.

 

A tízdolláros arca. Kétszázötven éve született Alexander Hamilton, Élet és Irodalom, 2007. január 19. 10.

 

Stevenson helyett Arkhimédész. Performatív egyetem felé. Élet és Irodalom, 2007. május 11. 15.

 

Új európai nemzetfogalom felé. A baglyok és parkolóőrök közössége, Népszabadság, 2009. június 17. 13.

http://www.nol.hu/lap/forum/20090617-a_baglyok_es_parkoloorok_kozossege

 

Dekonstrukció és szabadság. Interjú Dr. Orbán Jolánnal és Dr. Boros Jánossal, Magyar Szó, Kilátó rovat, Újvidék, 2010 január 9. szombat.

 

Újra elindulni, Élet és Irodalom, 2010. május 7. 12. o.

 

Alkotmányozás - teljes erőbedobással, Magyar Nemzet, 2010. május 21. 6.

 

Nincs erőforrás, vagyis pénz. Az a cél,hogy gigantikus értelmesekházává váljon ez az ország a gigantikus őrültekháza helyett, Magyar Nemzet, 2010. június 3. 6.

Reakció:

Havas László, Egyetemes etika és hozzá igazodó demokrácia. Az emberi jogok és kötelességek helyes értékrendszeerének megismerése. Magyar Nemzet, 2010. július 16. 6.

Szörényi László, Oktatáspolitika és továbbadandó nemzeti műveltség. Válasz a vitaindító írásra érkezett hozzászólásokra, Magyar Nemzet, 2010. szeptember 4. 6.

 

Az ember és a róla szóló tan, Nagyítás, 2010. június 30. 4.

 

Antidemokratikus petíció, Élet és irodalom, 2010. december 3.

http://www.es.hu/boros_janos;antidemokratikus_peticio;2010-12-05.html

 

Ki árkot ás, ki fát ültet, Magyar Nemzet 2011. február 18. 6.

 

 

 

Publicisztika, politikai írások külföldön /

Articles for newspapers, political writings outside Hungary

 

 

Egyház és totalitárius állam, in Magyar Füzetek 14-15, Párizs 1984 (p.165)

 

Ceausescus "Goldenes Zeitalter" in Rumänien. Elend in allen Lebensbereichen, G2W, Zollikon (Svájc), 1988/5, 25.o.

 

Beszélgetések, interjúk

 

Boros János beszélgetései kortárs filozófusokkal

(valamennyi interjú, az írások közt is felsorolva)

 

Elmagyarázta Daniel Dennett a tudatot? (Interjú), Magyar Filozófiai Szemle, 1999/6, 944-949.

 

Ist das Bewusstsein erklärt? - Daniel Dennett im Gespräch mit János Boros, Information Philosophie, Mai 2001, 30-34. (A magyarul is megjelent szöveg német fordítása: Elmagyarázta Daniel Dennett a tudatot? (Boros János és Daniel Dennett beszélgetése), Magyar Filozófiai Szemle, 1999/6, 944-949.) (Felsorolva a külföldi publikációknál is.)

 

Philosophie sollte nicht nur eine akademische Disziplin sein. János Boros im Gespräch mit Hilary Putnam, Information Philosophie, Oktober 2004, 26.-33. Philosophy Should Not Be Just an Academic Discipline: A Dialogue with Hilary Putnam, Common Knowledge 2005/1. (Ez utóbbiak magyar nyelven: A filozófia ne csak egyetemi tárgy legyen - Boros János beszélgetése Hilary Putnam-mel -, Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 2004./1. 14.-23. Rövidített változata megjelent: Mátrix, társadalom és a filozófus felelőssége. Boros János beszélgetése Hilary Putnammel, Kritika, 2004. július-augusztus, 27.-29. Ld. a magyar nyelvű publikációnál is.) (Felsorolva a külföldi publikációknál is.)

 

Európa új nyilvánossága. Jürgen Habermas: Még sosem rendeztek igazi uniós választást, Boros János és Ungár Tamás beszélgetése Jürgen Habermasszal

Népszabadság, 2009. május 30. szombat Hétvége, 1. (Megemlítve a Hivatkozásoknál, a Habermas konferencia sajtóvisszhangjánál.)

http://nol.hu/lap/hetvege/20090530-europa_uj_nyilvanossaga

Szerb fordítás:

NOVA SRPSKA POLITICKA MISAO (Az új szerb politikai gondolat)

http://www.nspm.rs/savremeni-svet/habermas-za-evropsku-javnost.html)

Továbbá: Danas

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Boros%20János/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GY2FMENZ/habermas.htm

 

Mentalitásbéli forradalomra lenne szükség. Jürgen Habermas filozófus, Magyar Narancs, 2009. június 17. Az interjút készítette B. Simon Krisztián. (Az interjú tartalmi előkészítésében támogatás: Boros János. A hivatkozások listájában is megemlítve.)

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=19208

Szerb fordítás:

http://www.nspm.rs/savremeni-svet/intervju.html

 

 

Interjúk, beszélgetések Boros Jánossal

 

A demokrácia hosszú tanulási folyamat. Interjú Boros Jánossal, készítette Méhes Károly, Pécs, Új Dunántúli Napló, 2001 május 10. 7.o.

 

A filozófia mibenléte. Tóth I. Kata interjúja, De Facto. Bölcsész kulturális és közéleti periodika, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2006. I. 2. 6.-7.

 

Dekonstrukció és szabadság. Interjú Dr. Orbán Jolánnal és Dr. Boros Jánossal, Samu János Vilmos, Magyar Szó, Kilátó rovat, Újvidék, 2010 január 9. szombat.

http://www.magyarszo.com/fex.page:2010-01-09_Dekonstrukcio_es_szabadsag.xhtml

 

A filozófusokat is megilleti az ártatlanság vélelme - Fürjes Judit interjújra Boros Jánossal  hvg online 2011. március 1.

http://hvg.hu/velemeny/20110301_boros_janos_filozofia

 

Nem látszik, hogy bármi bármerre is haladna. Értelmiség az idő fogságában, Bálint Dávid és Lenthár Balázs interjúja Boros Jánossal, Pécsi Bölcsész, IV. évf. 5. szám, 2011. április, 6-7.

http://www.pecsibolcsesz.hu/hirek/nem_latszik_hogy_barmi_barmerre_is_haladna_%E2%80%93_interju_dr_boros_janossal

 

A tehetséges fiatalokban remélhetünk

Magyar Nemzet, 2011. november 21. 5.o.

http://www.phil-inst.hu/~boros/Boros_Janos_interju-Magyar_Nemzet_2011_november.pdf

 

Ha lenne Hegel és Rorty utca is

Népszabadság, 2012. június 21. 5.o.

 

 

Könyvfordítások / Book translations

 

Richard Rorty, Esetlegesség, irónia és szolidaritás, Pécs: Jelenkor, 1994.

 

Jacques Derrida, Marx kísértetei, (Csordás Gáborral és Orbán Jolánnal közösen), Pécs: Jelenkor, 1995.

 

Jacques Derrida, Esszé a névről, (Csordás Gáborral és Orbán Jolánnal), Pécs, Jelenkor, 1996.

 

Jacques Derrida, Ki az anya?, (Csordás Gáborral és Orbán Jolánnal), Pécs: Jelenkor, 1997.

 

Jacques Derrida, A másik egynyelvűsége, (Csordás Gáborral és Orbán Jolánnal), Pécs: Jelenkor, 1997.

 

Jacques Derrida, A disszemináció, (Csordás Gáborral és Orbán Jolánnal), Pécs: Jelenkor, 1998.

 

Richard Rorty, Megismerés helyett remény, Pécs: Jelenkor, 1998.

 

Orbán Jolán, Derridas Schriftwende, Pécs: Jelenkor, 1999. (Fordítás magyarról németre, Philipp Flurival közösen. Megjelent a Frankfurti Könyvvásárra).

 

Jacques Derrida, Istenhozzád Emmanuel Lévinasnak, (Csordás Gáborral és Orbán Jolánnal), Pécs, Jelenkor, 2000.

 

Jacques Derrida, "Parergon", Orbán Jolánnal közösen, Házas Nikoletta szerk. Változó művészetfogalom, Budapest, Kijárat, 2001, 143-178.

 

Jacques Derrida, Hit és tudás. A „vallás" két forrása a puszta ész határain belül, (Orbán Jolánnal) Pécs, Brambauer, 2006.

 

 

 

Filozófiai írások fordítása /Translation of philosophical papers into Hungarian

 

D. Dennett, A kultúra evolúciója, Magyar Filozófiai Szemle, 1999/6, 927-943.

 

R. Rorty, Feminizmus, ideológia és dekonstrukció -- a pragmatikus nézőpont, Magyar Lettre Internationale, 36, 2000 tavasz, 77-78.

 

E. Lévinas, Etika mint első filozófia, Jelenkor, 2000 okóber, 1020-1026.

 

P. Sloterdijk, Az emberpark szabályai. Válasz Heidegger humanizmus-levelére, Jelenkor, 2000. október, 1026-1040.

 

R. Rorty, Jacques Derrida, aki felszabadította olvasói képzeletét, Kritika, 2004. december, 6.

 

R. Rorty, A filozófia mint átmeneti műfaj. A megváltó igazság hanyatlása, az irodalmi kultúra felemelkedése, Fordította Boros János és Orbán Jolán, Pécs, Jelenkor, 2006. április.

 

O. Höffe, A haszontalan hasznáról. A filozófia jelentőségéről az ökonomizálódás korszakában, Iskolakultúra, 2007/3. és Magyar Tudomány, 2007/3.

 

W. Vossenkuhl, A jó élet lehetősége, Iskolakultúra, 2007/3, 37-50.

 

H. Putnam, Filozófia és élet, Iskolakultúra, 2007/3, 51-61. (Orbán Jolánnal közösen)

 

R. Rorty, Csapdában Kant és Dewey között, Iskolakultúra, 2007/3, 62-72. (Orbán Jolánnal közösen)

 

P. Singer, Éhség, bőség, és moralitás, Iskolakultúra, 2007/3, 73-83.

 

M. Walzer, Morális minimalizmus, Iskolakultúra, 2007/3, 84-93.

 

A. Debeljak, A „több mint egy" nyomában: a kozmopolitizmus személyes víziója, Filológiai Közlöny, 2007/1-2, 9-16.

 

Könyvsorozatok szerkesztése /Edition of Philosophical Series

 

 

Jelenkor Kiadó / Jelenkor Publishing House

 

Dianoia sorozat

 

 

Richard Rorty, Esetlegesség, irónia és szolidaritás, fordította Boros János és Csordás Gábor, 1994.

 

Orbán Jolán, Derrida írás-fordulata, 1994.

 

Jacques Derrida, Marx kísértetei, Fordította Boros János, Csordás Gábor és Orbán Jolán (F B-CS-O) 1995.

 

Jacques Derrida, Esszé a névről, (F B-CS-O), 1996.

 

Evandro Agazzi, A jó, a rossz és a tudomány, Fordította Csordás Gábor, utószó Boros János, 1996.

 

Andrei Plesu, A madarak nyelve, 1996.

 

Jacques Derrida, Ki az anya?, (F B-CS-O), 1997. (Második kiadás 2005.)

 

Jacques Derrida, A másik egynyelvűsége, (F B-CS-O), 1997. (Második kiadás 2005.)

 

Lev Sesztov, Az alaptalan apoteózisa, Fordította Haffner Rita, 1997.

 

Axel Honneth, Elismerés és megvetés, Fordította Weiss János, 1997.

 

Emmanuel Levinas, Nyelv és közelség, Fordította Tarnay László, 1997.

 

Jacques Derrida, A disszemináció, (F B-CS-O), 1998.

 

Richard Rorty, Megismerés helyett remény, Fordította Boros János és Csordás Gábor, 1998.

 

Boros János, Pragmatikus filozófia, 1998.

 

Orbán Jolán, Derridas Schriftwende, Németre fordította Boros János és Philipp Fluri, 1999.

 

Emmanuel Levinas, Teljesség és végtelen, Fordította Tarnay László, 1999.

 

Peter Sloterdijk, Világra jönni - szót kapni, Fordította Weiss János, 1999.

 

Jacques Derrida, Istenhozzád Emmanuel Lévinasnak, (F B-CS-O), 2000.

 

Boros János, A demokrácia filozófiája, 2000.

 

Weiss János, Mi a romantika? 2000.

 

Vajda Mihály, Ilisszosz-parti beszélgetések, 2001.

 

Jürgen Habermas, Megismerés és érdek, Fordította Weiss János, 2005.

 

 

 

 

Brambauer kiadó / Brambauer Publisher

 

Pécsi Filozófiai Tanulmányok/Pécs Studies in Philosophy

Editor/Kiadó: Boros János (Pécs) és Richard Rorty 1932-2007 (Stanford)

Szerkesztők/Advisory Board: Evandro Agazzi (Genova), András Ferenc (Pécs), Robert Brandom (Pittsburgh), Pascal Engel (Paris), Garai Zsolt (Pécs), Heller Ágnes (New York/Budapest), Otfried Höffe (Tübingen), Kelemen János (Budapest), Nyíri Kristóf (Budapest), Hilary Putnam (Harvard), Szécsi Gábor (Budapest), Vajda Mihály (Budapest, Debrecen), Wilhelm Vossenkuhl (München), Weiss János (Pécs), Meredith Williams (Johns Hopkins), Michael Williams (Johns Hopkins)

 

Boros János (szerk.), Igazság és kommunikáció. Tanulmányok Donald Davidson filozófiájáról, 2004. 173.o.

 

Boros János (ed.), Mind in World. Essays on John McDowell's Mind and World, 2005. 209.o.

 

 

 

Filozófia éppen most - sorozat / Philosophy right now

Kiadó: Boros János (Pécs), Orbán Jolán (Pécs), Richard Rorty (Stanford)

 

Jacques Derrida, Hit és tudás. A „vallás" két forrása a puszta ész határain belül, Fordította Boros János és Orbán Jolán, Pécs, Brambauer, 2006. 102.o.

 

 

 

Kortárs Magyar Filozófusok sorozat

Contemporary Hungarian Philosophers

(Szerkesztők: András Ferenc, Boros János, Garai Zsolt, Szécsi Gábor)

 

Boros János és András Ferenc (szerk.), Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció, 2005. 286.o.

 

János Boros and Mihály Vajda (eds.), Ethics and Heritage. Essays on the Philosophy of Ágnes Heller, 2007. 253.o.

 

Boros János, Heller Ágnes (szerk.), Negatív küldetés. Esszék Vajda Mihály filozófiájáról, 2008. 181.o.

 

 

 

Lukács György újraértelmezése/Reinterpreting of Georg Lukács

Szerkesztők/Editors: Boros János (Pécs), Heller Ágnes (New York, Budapest), Vajda Mihály (Budapest, Debrecen), Weiss János (Pécs)

 

Boros János (szerk.), Ész, trónfosztás, demokrácia, 2005. 150 o.

 

Boros János, Heller Ágnes (szerk.), Visszatükrözés nélkül, 2007. 159.o.

 

Folyóirat vendégszerkesztés

 

Iskulakultúra 2007/3. „A jó élet lehetősége" - Kortárs etika szám. Orbán Jolánnal közösen.

 

 

Compact Disc kiadás

 

András Ferenc, Boros János (szerk.), Nyíri Kristóf -Pécsi Filozófia Doktori Iskola - Part-Oldalak Kulturális Egylet, Dunaföldvár, 2005.

 

András Ferenc, Boros János (szerk.), Vajda Mihály, Pécsi Filozófia Doktori Iskola - Part-Oldalak Kulturális Egylet, Dunaföldvár, 2008.

 

 

Filozófiatörténet előadások az interneten

 

http://filozofia.btk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=35

 

Televízió beszélgetések

 

MTV2, Záróra, 2010. február 17.

http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/02/18/00/Zarora_2010_februar_17__Vendeg_Boros_Janos.aspx

 

MTV

http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/11/30/07/Nyugdijazasok_vagy_elbocsatasok_a_Filozofiai_Intezetnel_.aspx

 

Érd TV, 2011. július

http://www.erdtv.hu/2011-07-01/2011-07-01-mojito-torpekosz-video_53d2e0329.html

 

Universitas TV Pécs, 2011. október 19.

Hírek: Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesítette Dr. Boros János filozófust

http://www.univtv.pte.hu/hirek/625

 

 

Rádióbeszélgetések

 

Demokrácia: jövőkép kell -- rádióbeszélgetés Telkes Józseffel, 2010

A demokrácia antropológiája - című könyv kapcsán

http://www.youtube.com/watch?v=h6nSLKfG-2o

http://www.youtube.com/watch?v=5rWb36o2cWY&feature=relmfu

 

MR1 Kossuth Rádió, 2012. február 19.

Bölcselet a demokráciáról (Molnár Pál beszélgetése Boros Jánossal)

http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/legfrissebbek/boros-janos-bolcselete-a-demokraciarol.html